OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż w związku z trwającym naborem wniosków do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Hajnówka prowadzona jest inwentaryzacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag,

 

Rolnicy zainteresowani utylizacją przedmiotowych odpadów mogą składać informację o w/w odpadach w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r.

Wzory w/w deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Hajnówka – pokój nr 39.

Zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zostaną ustalone w przypadku otrzymania dotacji w ramach w/w Programu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Hajnówka, pok. 39, tel. 85 682 25 00.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW PLANOWANYCH DO UTYLIZACJI Z GMINY HAJNÓWKA W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w Gali  „Zakupu prospołecznego”, która odbędą się w dniu 8 listopada 2019 r.

Przekazujemy pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wyjaśniające pewne kwestie oraz procedury postępowania dotyczące działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wilczych na terenie powiatu hajnowskiego.

 

Treść pisma w pliku PDF

Zarząd Koła Łowieckiego Puszcza w Białowieży przesyła harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020.

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.