Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 23.04.2018 r. znak sprawy: LU.RET.070.1.43.2018.JB zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  w mieście Hajnówka.

Poniżej link do ww. decyzji:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/obwie/obwieszczenia-2018.html

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu "Działaj Lokalnie X" edycja 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Ogłoszenie konkursu DL 2018

Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce informuje o organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2003 – 2011 (7 – 15 lat), których rodzice podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej. 

Wszelkie informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych umieszczone są w załączonej poniżej ulotce.

REHABILITACJA DZIECI

 

 

Nadleśnictwo Hajnówka informuje, że istnieje możliwość zakupu przez lokalnych mieszkańców drewna opałowego liściastego (brzoza, olsza, dąb, wiąz) z Nadleśnictwa Supraśl. Dotychczas sprzedaż odbywała się w piątki , od godz. 9.00, u zbiegu ulic Rakowieckiego i Kolejki Leśne.

W celu usprawnienia sprzedaży prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania, w tym podanie gatunku, sortymentu oraz ilości, telefonicznie lub osobiście w biurze nadleśnictwa u p. Izabeli Janiel, tel. 85 683-24-60, 693-330-865, w godz. 8.00 - 15.00.