Zamknięcie przejazdu kolejowego w km 112+503 w ciągu drogi gminnej 108531B Orzeszkowo - Piaseczniki.

przejazd kolejowy

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

WFOŚiGW

 

godłoUGH  

 

clip_image002.gif                                          clip_image004.jpg

INFORMACJA DO PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje o kończącym się dnia 31 października 2018 r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informuje się, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym  tj. do 31 października 2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.

 

Nie złożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

 

http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

MPK BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

Od dnia 16 października 2018 r. przejazdy autobusami MPK są bezpłatne. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Gminy Hajnówka korzystających z kursów w Dubinach jak i w Hajnówce.

 

W ramach współpracy Wójt Gminy Hajnówka zawarła porozumienie z Burmistrzem Miasta Hajnówka powierzające organizację publicznego transportu zbiorowego polegającego na świadczeniu usług przewozu osób linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Hajnówka a miejscowością Dubiny (zatoka przy cerkwi).

 

mpk

autor fotografii: Katarzyna Jakimiuk

Komunikat dot. szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione - w tym wilki.

W sytuacji wystąpienia szkody wynikającej z ataku np. wilka na zwierzęta gospodarskie należy bezzwłocznie skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku -

 

tel.: 085 740 69 81

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody

 

12 grudnia 2018r.  - w wydziale zamiejscowym Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbędzie się szkolenie z zakresu biologii wilka i metod przeciwdziałania szkodom wyrządzanym przez wilki - zachęcamy do udziału.