W ty roku mija setna rocznica działalności urzędów pracy. W 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o powołaniu służb zatrudnienia. 19 stycznia minęło sto lat od tego historycznego wydarzenia. Od tamtej pory rola tych instytucji zmieniła się.

Z tej okazji Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję, na której medale otrzymało kilkudziesięciu pracowników publicznych służb zatrudnienia. W gronie odznaczonych znalazł się też dyrektor PUP w Hajnówce

 

Gmina Hajnówka współpracuje z Urzędem Pracy w Hajnówce od bardzo dawna. Współpraca dotyczy przeważnie ofert zatrudnienia. Korzystają na tym trzy strony. Po pierwsze bezrobotny, ponieważ znajduje pracę, a tym samym może zarabiać. Po drugie pracodawca, bo ma wsparcie i pomoc w realizacji zadań. Wreszcie po trzecie - urząd pracy, gdyż wykazuje się skutecznością działania, przez co ubywa mu bezrobotnych.

Urząd Gminy Hajnówka i jej jednostki organizacyjne od 2015 r. przyjęły do odbycia stażu lub na inne umowy ponad 40 osób. Oczywistym jest, że nie można zatrudnić wszystkich po upływie czasookresu obowiązywania umowy, ale zawsze taka osoba umożliwia organizowanie zastępstw czy tez wspomaga pracę urzędu do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno Urząd Gminy jak i jednostki, które przyjęły taką osobę otrzymują refundację kosztów zatrudnienia odpowiednio do charakteru umowy.

 

 

INFORMACJA

 

Od dnia 26.03.2019r. nastąpi zmiana w kursowania autobusu Komunikacji Miejskiej linii nr 2 w relacji Hajnówka – Dubiny (Cerkiew) - NIEDZIELA:

 

Lp.

Nazwa przystanku

Godziny odjazdu

1

Dubiny przy ul. Nowej

8:52 / 10:27

2

Dubiny – Sawiny Gród

8:53 / 10:28

3

Dubiny – Sklep

8:54 / 10:29

4

Dubiny – Cerkiew

8:55 / 10:30

Lp.

Nazwa przystanku

Godziny odjazdu

1

Dubiny – Cerkiew

9:20 / 10:30

2

Dubiny – Sklep

9:21 / 10:31

3

Dubiny – Bielszczyzna

9:22 / 10:32

4

Białostocka - Krańcowa

9:23 / 10:33

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Przynależność Gminy Hajnówka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego umożliwia uczestnictwo Gminy w pracach dla dobra małych ojczyzn. Gmina Hajnówka jest też na bieżąco informowana o sprawach ważnych dla naszego regionu. W załączeniu przedstawiamy stanowisko ZGWWP w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przesłane do Marszałka Województwa Podlaskiego oraz odpowiedź w tej sprawie

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministra Środowiska

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca 2019 roku, a punktem odniesienia będzie tutaj zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6035 działań w 34 krajach.

W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się w Bielsku Podlaskim II Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. W trakcie podjęto  uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ZGR Puszczy Białowieskiej na lata 2019-2022.

Wśród gości zaproszonych był Prezes LGD Eugeniusz Kowalski oraz pan Mariusz Sarosiek przedstawiciel Energy Solution. Omówiono m.in. Regulamin naboru wniosków na dofinansowanie projektów w roku 2019 oraz zapoznano się z zarządzaniem zakupami energii elektrycznej dla ZGR Puszczy Białowieskiej w latach 2017-2019