Dotacja NFOŚiGW na usuwanie odpadów

Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić Gminie Hajnówka dofinansowania w formie dotacji do kwoty 11 861,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego w terminie do 2021-03-31 poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 24,84 Mg odpadów. 

Święta majowe

1 Maja Międzynarodowy Dzień Pracy jest świętem obchodzonym na świecie od 1890 roku. Zostało wprowadzone dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w Chicago,USA  z początku maja 1886r. Jedną z głównych przyczyn był strajk robotników, który był częścią kampanii dotyczącej zmian warunków zatrudnienia. Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. W Polsce pierwsze obchody miały miejsce 1890 roku, były organizowane przez działaczy robotniczych wbrew woli zaborców. Po II wojnie światowej
w okresie PRL Święto 1 Maja było obchodzone uroczyście, odbywały się wiece, pochody. Po 1989 roku organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych.

wóz
Miło nam poinformować, iż od 23 kwietnia w naszej jednostce OSP Orzeszkowo jest w podziale „nowy”  STAR 244.   Trafił on do nas w wyniku przetargu, jaki wygraliśmy, pochodzi z gminy Piaseczno, gdzie jeździł w OSP Bogatki.

Ogłoszenie w sprawie obsługi interesantów

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

 

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. została przywrócona codzienna (poniedziałek – piątek) obsługa interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę na konkretny dzień i godzinę.

 

Do budynku Urzędu będą wpuszczani tylko interesanci umówieni telefonicznie.

 

Przypominam o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej przez interesantów.

Jednocześnie przypominam o możliwości załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP, pocztę elektroniczną (e-mail), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora oraz z wykorzystaniem możliwości pozostawienia dokumentów w okienku podawczym drzwi wejściowych budynku Urzędów przy ul. A. Zina 1.

 

Zalecam ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w gminie

Poczta Polska przypomina: Skrzynka pocztowa na każdej posesji w gminie

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy  z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim nam jednak zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różnych informatorów dotyczących Naszej Gminy.

 

DLACZEGO WARTO?

Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom.

Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

 

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. -  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru "Polecony do skrzynki”. Dodatkowo możesz skorzystać z możliwości otrzymywania bezpłatnych SMSów albo e-maili z informacją o nadejściu przesyłki poleconej.

Formularz można złożyć w formie elektronicznej na oficjalnej stronie Poczty polskiej S.A. pod adresem:  https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej   (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza).

Jaka jest wysokość opłaty?

Usługa jest bezpłatna

 

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

 

Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym.

 

Należy dodać również, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami zarządzają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów  korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania zdrowia i życia.

 

skrzynka