Wójt Gminy Hajnówka przypomina, iż istnieje możliwość składania ankiet dotyczących wymiany pieców, budowy kolektorów i paneli fotowoltaicznych. Gmina Hajnówka zamierza pozyskać środki na wymianę pieców poprzez przygotowanie projektu, który zakłada wymianę istniejących kotłów c.o. na kotły 5 klasy energetycznej. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów netto. Ankiety można składać w pokoju 39 Urzędu Gminy Hajnówka. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019 – 2020 – obecnie trwają zapisy gospodarstw domowych zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców oraz jakości środowiska Gmina Hajnówka w latach 2014 – 2018 zrealizowała następujące projekty inwestycyjne:

  • „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Hajnówka” – 2015 r., w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Wartość inwestycji - 1 347 331 zł (przy dofinansowaniu 990 867 zł). Wykonano 147 instalacji kolektorów słonecznych.
  • „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka” – 2018 r., w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego). Wartość inwestycji - 88 4120,84 zł (przy dofinansowaniu 516 875,19 zł).

 

Jednocześnie informuję, iż:

  • Gmina Hajnówka będzie zabiegać, oprócz ww. działań, także o środki na termomodernizację – w przypadku pojawienia się źródeł dofinansowania na te zadania mieszkańcy będą informowani na bieżąco,
  • obecnie – w trybie ciągłym – trwa nabór wniosków do rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W Województwie Podlaskim instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. 85 746 01 41, 85 749 94 70, www: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm, w ramach Programu możliwa jest wymiana pieca, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, podłóg i poddasza, instalacja urządzeń typu OZE – udział w Programie obwarowany jest szeregiem warunków,
  • Jednostki samorządu terytorialnego –nie pośredniczą w udzielaniu dotacji z Programu „Czyste Powietrze”.

                                                                                                                   

  WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                           Lucyna Smoktunowicz

 

Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w projekcie dotyczącym wymiany pieców węglowych na pellet, gaz lub olej.  - do pobrania PDFwniosek1

wniosek2

Podlaski Urząd Wojewódzki powołuje Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych huraganem, który miał miejsce w dniu 24 sierpnia 2018 roku na terenie gminy Hajnówka. 

Komisja 20181005 I

Komisja 20181005 II

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

z dnia 01.10.2018.

dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Komunikt 20181001

W dniu 14 września 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Dubinach miało miejsce spotkanie dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”.

 

Nabór uczestników programu „Czyste Powietrze” prowadzony będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (link: http://wfosigw.bialystok.pl/). W odróżnieniu od instalacji kolektorów i fotowoltaicznych instalowanych obecnie dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka, w „Czystym Powietrzu” właściciel gospodarstwa domowego (lub osoba przez niego upoważniona) wniosek składa samodzielnie, wybiera wykonawcę robót i rozlicza się z dotacji. Poniżej odnajdą Państwo zestawienie najważniejszych informacji przekazanych uczestnikom spotkania:

  • od 7 000 zł do 53 000 zł – tyle wynosi minimalna i maksymalna kwota, do której otrzymujemy pomoc w formie dotacji i pożyczki,
  • dotacja przyznawana jest na zasadzie refundacji – tj. najpierw finansujemy wydatki „z własnej kieszeni”, aby następnie ubiegać się zwrot części kosztów,
  • pomoc otrzymujemy w postaci dotacji i pożyczki – których relacja zależy od miesięcznego dochodu na osobę w naszym gospodarstwie domowym – np. przy założeniu, że w gospodarstwie domowym na osobę przypada do 600 zł miesięcznie dotacja będzie stanowiła do 90 % pomocy, a pożyczka do 10 % - im wyższy dochód tym mniejsza kwota dotacji, a wyższa pożyczki,
  • pożyczkę możemy spłacać maksymalnie do 15 lat, minimalne oprocentowanie – 2 % w skali roku,
  • nie ma potrzeby sporządzania audytu dla budynku jednakże istnieje możliwość sfinansowania go w części w ramach Programu,

 

Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm. Jednocześnie nadmieniam, iż na bieżąco przyjmujemy Państwa deklaracje dotyczące zapotrzebowania na wymianę dolnych źródeł ciepła w związku z zamiarem ubiegania się Gminy Hajnówka o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Nabór wniosków ogłoszony został 19 września bieżącego roku.

                                                                                                                           WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                Lucyna Smoktunowicz