Podlaski Urząd Wojewódzki powołuje Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych huraganem, który miał miejsce w dniu 24 sierpnia 2018 roku na terenie gminy Hajnówka. 

Komisja 20181005 I

Komisja 20181005 II

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

z dnia 01.10.2018.

dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Komunikt 20181001

W dniu 14 września 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Dubinach miało miejsce spotkanie dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”.

 

Nabór uczestników programu „Czyste Powietrze” prowadzony będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (link: http://wfosigw.bialystok.pl/). W odróżnieniu od instalacji kolektorów i fotowoltaicznych instalowanych obecnie dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka, w „Czystym Powietrzu” właściciel gospodarstwa domowego (lub osoba przez niego upoważniona) wniosek składa samodzielnie, wybiera wykonawcę robót i rozlicza się z dotacji. Poniżej odnajdą Państwo zestawienie najważniejszych informacji przekazanych uczestnikom spotkania:

  • od 7 000 zł do 53 000 zł – tyle wynosi minimalna i maksymalna kwota, do której otrzymujemy pomoc w formie dotacji i pożyczki,
  • dotacja przyznawana jest na zasadzie refundacji – tj. najpierw finansujemy wydatki „z własnej kieszeni”, aby następnie ubiegać się zwrot części kosztów,
  • pomoc otrzymujemy w postaci dotacji i pożyczki – których relacja zależy od miesięcznego dochodu na osobę w naszym gospodarstwie domowym – np. przy założeniu, że w gospodarstwie domowym na osobę przypada do 600 zł miesięcznie dotacja będzie stanowiła do 90 % pomocy, a pożyczka do 10 % - im wyższy dochód tym mniejsza kwota dotacji, a wyższa pożyczki,
  • pożyczkę możemy spłacać maksymalnie do 15 lat, minimalne oprocentowanie – 2 % w skali roku,
  • nie ma potrzeby sporządzania audytu dla budynku jednakże istnieje możliwość sfinansowania go w części w ramach Programu,

 

Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm. Jednocześnie nadmieniam, iż na bieżąco przyjmujemy Państwa deklaracje dotyczące zapotrzebowania na wymianę dolnych źródeł ciepła w związku z zamiarem ubiegania się Gminy Hajnówka o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Nabór wniosków ogłoszony został 19 września bieżącego roku.

                                                                                                                           WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                Lucyna Smoktunowicz

 

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" rusza w teren do gmin członkowskich z punktami informacyjno-doradczymi.

punkty LGD