25 czerwca 1941 r.  Niemcy dokonali pacyfikacji. Pojawili się we wsi Stare Berezowo w godzinach przedpołudniowych. Były to pododdziały zmotoryzowanej piechoty, które zatrzymały się we wsi na krótki postój. Około południa wzdłuż linii kolejowej pojawili się żołnierze radzieccy. Był to wycofujący się z okrążenia pododdział usiłujący się przebić do Puszczy Białowieskiej. Rozgorzała zacięta walka, której wyrok był dla żołnierzy radzieckich niepomyślny. W walce tej, straty ponieśli również Niemcy. Bezpośrednio po walce, żołnierze niemieccy zatrzymali we wsi 13 mężczyzn, których wyprowadzili za wieś w kierunku Mochnatego i kazali im kopać dół oraz grzebać poległych w walce Niemców. Następnie kazano mężczyznom powrócić do wsi, gdzie ich rozstrzelano.

W dniu 22 czerwca 2020r. Wójt Gminy Hajnówka oraz Prezes OSP Orzeszkowo odebrały Promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż jednostka Straży Pożarnej Orzeszkowo została ujęta w wykazie planowanych zakupów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.

Hajnówka, dnia 24.06.2020 r.

IP.6232.41.2020

 Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Urząd Gminy Hajnówka poszukuje właściciela psa, który od kilku dni przebywa w miejscowości Stare Berezowo  w okolicy posesji  74A. Piesek jest młody, zadbany, przyjazny, posiada obrożę.