INFORMACJA DO PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje o kończącym się dnia 31 października 2018 r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informuje się, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym  tj. do 31 października 2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.

 

Nie złożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

 

http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

MPK BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

Od dnia 16 października 2018 r. przejazdy autobusami MPK są bezpłatne. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Gminy Hajnówka korzystających z kursów w Dubinach jak i w Hajnówce.

 

W ramach współpracy Wójt Gminy Hajnówka zawarła porozumienie z Burmistrzem Miasta Hajnówka powierzające organizację publicznego transportu zbiorowego polegającego na świadczeniu usług przewozu osób linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Hajnówka a miejscowością Dubiny (zatoka przy cerkwi).

 

mpk

autor fotografii: Katarzyna Jakimiuk

Komunikat dot. szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione - w tym wilki.

W sytuacji wystąpienia szkody wynikającej z ataku np. wilka na zwierzęta gospodarskie należy bezzwłocznie skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku -

 

tel.: 085 740 69 81

http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody

 

12 grudnia 2018r.  - w wydziale zamiejscowym Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbędzie się szkolenie z zakresu biologii wilka i metod przeciwdziałania szkodom wyrządzanym przez wilki - zachęcamy do udziału.

 

 

17 października 2018 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczestników IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej – konkursu aktywizującego społeczności wiejskie przeprowadzonego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Finał konkursu był więcej niż szczęśliwy dla dwóch organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Hajnówka – Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Borysówka i Stowarzyszenia Krynica, które powróciły do swoich wsi zajmując I miejsce. Czym zwróciły na siebie opinię jury? Wyżej wymienione organizacje pozarządowe są operatorami dwóch prężnie działających wiosek tematycznych – Wioski Drewnianej w Borysówce i Wioski Bulwy a w Lipinach.

 

Wioski Tematyczne Regionu Puszczy Białowieskiej funkcjonujące na terenie Gminy Hajnówka są przede wszystkim owocem ciężkiej pracy i wyrzeczeń mieszkańców sołectw, którzy wziąwszy sprawy w swoje ręce wytrwale budują ofertę turystyczną w oparciu o walory przedpola Puszczy Białowieskiej.

 

Za symboliczną datę początku ich funkcjonowania możemy przyjąć 29 kwietnia 2016 r. Tegoż dnia sygnowano porozumienie na rzecz realizacji projektu "Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich" sygnowanego pomiędzy Urzędem Gminy Hajnówka (Partnerem projektu) a Fundacją Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych (Realizatorem projektu). Umowę  z strony gminy sygnowała Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz, natomiast Fundację reprezentowała Prezes Zarządu – Karolina Likhtarovich.

 

Jeżeli nie wiesz czym się zajmują Wioski Tematyczne i dlaczego warto je wspierać – zapraszamy do polubienia ich profilów na portalu społecznościowym Facebook:

Borysówka – Wieś Drewniana (https://www.facebook.com/Borys%C3%B3wka-Wie%C5%9B-Drewniana-572494089627402/ )

Lipiny - Wioska Bulwy (https://www.facebook.com/Lipiny-Wioska-Bulwy-967441390028134/)

 

 

 

Hajnówka, dnia 17.10.2018r.

 INFORMACJA

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił

Ogólnopolski numer telefonu 

801-801-596

pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie.

Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.

                                                                        Wójt Gminy Hajnówka