Herb Gminy Hajnówka

baner

Hajnówka, dnia 27.10.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka mam przyjemność poinformować, iż w dniu 17 listopada 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne związane z wyznaczaniem obszarów najbardziej problemowych na terenie Gminy oraz wyznaczeniem działań priorytetowych związanych z  rewitalizacją[1].  

Celem spotkań, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie spotkań zorganizowane zostaną warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych

Zapraszam Mieszkańców Gminy Hajnówka na spotkanie
rewitalizacyjne które odbędzie się

dnia 17.11.2017 o godz. 16:30

w budynku świetlicy wiejskiej w Dubinach

Na spotkaniu omówimy i wybierzemy najważniejsze miejsca w naszej Gminie które w pierwszej kolejności wymagają odnowy, by w jak najwyższym stopniu podnieść jakość życia mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka

[1] Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Herb Gminy Hajnówka

baner

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z przystąpieniem do opracowywania przez Gminę Hajnówka Lokalnego Programu Rewitalizacji zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Państwa opinia w zestawieniu z gromadzonymi danymi statystycznymi wpłynie na ostateczny kształt Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. Ankieta zawiera również pytanie otwarte (pkt. 10) w którym prosimy o wskazanie innych istotnych problemów bądź pomysłów dotyczących rewitalizacji Naszej Gminy.

ANKIETA

Uzupełnione ankiety uprzejmie prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Rewitalizacja Gminy Hajnówka.

Z wyrazami szacunku,
Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka

baner

baner

Dnia 31 października 2017 r. o godzinie 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach odbyło się spotkanie konsultacyjne społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Herb Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 07.11.2017r.

IP.7234.105.2017

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 28.11.2017r. o godzinie 1100.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108567B Dubiny – Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej nr 108574B i ul. Nowej nr 108527B w Dubinach a także przebudowy drogi gminnej (część ulicy Łąkowej) ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego zostanie wykonane:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- odwodnienie drogi za pomocą rowów oraz kanalizacji deszczowej,

- zjazdy z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu.

W trakcie zebrania projektant firmy TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych, Piotr Szydłowski, ul. Modlińska 6/103, 03-2016 Warszawa przedstawi rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756