Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy mieszkańców Borysówki działa prężnie wioska tematyczna „Borysówka – Wieś Drewniana”. W październiku Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka uczestniczyło w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” i zajęło I miejsce.

 

W dniu 9 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie POTAŃCÓWKA Z MUZYKĄ NA ŻYWO, które jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ”Kultura – Interwencje  2018. EtnoPolska”.

 

potancowka

Zamknięcie przejazdu kolejowego w km 112+503 w ciągu drogi gminnej 108531B Orzeszkowo - Piaseczniki.

przejazd kolejowy

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

WFOŚiGW

 

godłoUGH  

 

clip_image002.gif                                          clip_image004.jpg

INFORMACJA DO PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje o kończącym się dnia 31 października 2018 r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informuje się, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym  tj. do 31 października 2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.

 

Nie złożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

 

http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html