INFORMACJA

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia
podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych - bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1)
  • szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os (działanie 3.2.2)

 

Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jedno szkolenie, tak aby zjazdy szkoleń się nie pokrywały.

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych - bezpośredni link: https://usluqirozwoiowe.parp.gov.pl/.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18 roku życia. Preferencje w działaniu 3.2.1 przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.

Na bieżąco są przyjmowane osoby spełniające preferowane kryteria (chodzi o wiek i wykształcenie) oraz osoby nie priorytetowe, które już korzystają ze szkoleń i kursów, a nie wykorzystały swojej puli pieniędzy.

 

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Biuro Projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie oraz doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Kontakt do biura: tel. kom. 502 285 722.

Biuro jest czynne w godzinach: pon. 10.00-18.00 wt.- pt. 7.30-15.30