W dniu 19 grudnia 2018 r. sygnowano umowy dotyczące realizacji przez Gminę Hajnówka projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. Tym samym sfinalizowano proces ubiegania się o pozyskanie finansowania zapoczątkowany jeszcze w 2016 r. W bieżącym roku Gmina Hajnówka aplikowała o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Propozycje projektowe, po wnikliwym rozpatrzeniu, spotkały się z uznaniem Rady LGD i zostały objęte pomocą Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowane zostaną przedsięwzięcia:

  • „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową”
  • „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”