W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa (remont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.

Koszt realizacji zadania to 549 276,14 zł w tym 400 000,00 zł środki pozyskane przez gminę Hajnówka od Nadleśnictwa Browsk, pozostała kwota t.j. 149 276,14 zł to środki z budżetu Gminy Hajnówka.

Pozostały odcinek drogi gminnej w Soroczej Nóżce, będący kontynuacją w/w zadania o dł. ok. 0,57 km położony na terenie gminy Narewka, będący własnością Nadleśnictwa Browsk został przebudowany w miesiącu listopadzie 2018 r. przez Nadleśnictwo. Została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1

2