W dniu 26 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 332/4975/2018 podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminnego Centrum Kultury w Dubinach pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest doposażenie jednostki kultury m.in. w nagłośnienie, mobilną scenę podestową oraz instrument muzyczny. Wartość dofinansowania wynosi 85 % kosztów całkowitych operacji. Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku udziału Gminy w konkursie przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

 

11058277 1058518677534359 392865187049078991 n