Hajnówka, dnia 08.10.2018r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Środowiska, że nasz wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na odstrzał wilka został przesłany dnia 2 października 2018r. do rozpatrzenia według właściwości do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wójt Gminy Hajnówka