Hajnówka, dn. 13.09.2018r.

 

UWAGA ROLNICY

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje,

że od dnia 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w wyniku suszy

obejmującej co najmniej 70% danej uprawy mogą składać wnioski

o udzielenie pomocy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Formularz wniosku dostępny jest w ARiMR oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl .

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z szacowania strat w uprawach.

Wójt Gminy Hajnówka