Hajnówka, dnia 02.05.2018r.

IP.7234.5.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 14.05.2018r. o godzinie 1800.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Dubiny - Postołowo do drogi gminnej Dubiny - Sawiny Gród), oraz przebudowy odcinka drogi gminnej nr 10857 IB ul. Torowa w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie:

-       nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego,

-       zjazdów z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu

W trakcie zebrania pracownicy Urzędu Gminy Hajnówka przedstawią rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawą prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756