Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce informuje o organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2003 – 2011 (7 – 15 lat), których rodzice podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej. 

Wszelkie informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych umieszczone są w załączonej poniżej ulotce.

REHABILITACJA DZIECI