Drukuj

Dnia 18.01.2018 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Browsk zebrała się Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie pięcioletniej działalności Rady. W trakcie pierwszej kadencji, która rozpoczęła się w marcu 2013 roku, każde z trzech puszczańskich nadleśnictw realizowało zadania zawarte zarówno w Planie Urządzenia Lasu, jak również Planie Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Prelegenci przedstawili wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w Puszczy Białowieskiej w latach 2016-2017. Przedstawiono zarówno wyniki badań fitosocjologicznych, dendrologicznych, jak również entomologicznych oraz monitoring gatunków chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Ostatni referat dotyczył dziedzictwa kulturowego i prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie puszczy.

Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów otwarto dyskusję na temat przyszłego kształtu ochrony przyrody na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” oraz konieczności zaktualizowania celów i wytycznych zawartych w Planie Zadań Ochronnych.

Na koniec podziękowano członkom Rady, obecnym gościom oraz wyrażono nadzieję na dalszą współpracę na terenie Puszczy Białowieskiej.

Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz otrzymała podziękowanie za osobiste zaangażowanie w zachowanie i ochronę bogactwa przyrodniczo-kulturowego Puszczy Białowieskiej. 

podziekowania nb1