Drukuj

Prezentując wspólnie najlepsze projekty zrealizowane Funduszy Europejskich przybliżyliśmy Polakom skalę zrealizowanych
inwestycji oraz inspirowaliśmy do kolejnych przedsięwzięć.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życzę Państwu dalszych sukcesów.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

podziekowanie