Tak się zazwyczaj dzieje i zapewne jest to naturą ludzkiego istnienia, że tylko nieliczni otrzymują od losu dar długiego życia. Ten dar pozyskała również Pani Maria Panasiuk, mieszkanka Lipin.

100 lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia. Utworzyły one cenną i trwałą bazę, z której korzystały - czerpiąc wiedzę i dojrzałość - najdroższe Pani Marii osoby.

Dnia 10 grudnia 2020r. Wójt Gminy Hajnówka wraz z Sekretarzem Gminy, osobiście złożyli życzenia Pani jubilatce z okazji jej 100 urodzin, łącznie z życzeniami, które wpłynęły od Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wręczono na jej ręce piękny bukiet kwiatów i bony podarunkowe. Przedstawiciele gminy zostali bardzo ciepło przyjęci przez rodzinę jubilatki, która  wspiera ją w codziennym życiu, za co również dostali podziękowania.

Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, pomyślności i pogody ducha. Dziękujemy rodzinie za opiekę i wytrwałość, a Pani Marii za hart ducha i życiową mądrość, którą dzieliła i dzieli się z innymi.

list minister

list wojewoda

list wojt