Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19 - będzie dostępne w PKO Banku Polskim
 
UWAGA! Opisane poniżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Program musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat programu będą dostępne się na stronie pfr.pl - https://www.pfr.pl/  oraz na stronach banków uczestniczących w programie.
 
Poprzez system bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim będzie można wnioskować o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
 
→ Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 10 mld zł.
 
→ Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.
O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.
 
✔ Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro - subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.
 
✔ Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro - subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich start.
 
Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele firm będących klientami danego banku. Nie musi to być jednak ten sam bank, w którym przedsiębiorca ewentualnie wnioskował o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.
 
 
Więcej informacji
• Prezentacja Tarcza Finansowa PFR 2.0 - Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19<https://pfrsa.pl/dam/jcr:eb7c749d-a0ba-479c-8a21-3d8423c09c3a/Tarcza%20Finansowa%20PFR_2_0_prezentacja.pdf>

 
PKO Bank Polski


pko tarcza