Nazwa biura  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia  Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność  od godz. 22:00 dnia 03.11.2020 do godz. 10:00 dnia 04.11.2020 
Przebieg  Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m. 
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
80% 
SMS  IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 podlaskie/hajnowski od 22:00/03.11 do 10:00/04.11.2020
widzialność do 100 m.