11 lutego 2020r odbyło się spotkanie ,, Puszcza Białowieska- skuteczna ochrona i zrównoważony rozwój regionu” zorganizowane przez Posłankę na Sejm RP Urszulę Zielińską.

 

Wśród przedstawionych tematów były m.in.:

  • Puszcza Białowieska na liście światowego dziedzictwa UNESCO: szansa czy zagrożenie,
  • Dlaczego dotychczasowy sposób ochrony Puszczy Białowieskiej wymaga udoskonalenia,
  • Ochrona Puszczy Białowieskiej- szansa czy przeszkoda,
  • Perspektywa z punktu widzenia samorządów,
  • Zmiany klimatu w Puszczy Białowieskiej,
  • Aktualne wyzwania dla Puszczy Białowieskiej.