Drukuj

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo znak IP.7021.57.2019 z 14.08.2019 roku informuje, iż w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Narew - Hajnówka i całkowitym zamknięciem tej drogi na niektórych odcinkach, Spółka była zmuszona zmienić trasę przejazdu linii Białystok - Hajnówka.

Spółka dokonując koniecznych zmian w przebiegu rzeczonej linii kierowała się zaleceniami wykonawcy robót oraz miała na uwadze umożliwienie pasażerom sprawnego i bezpiecznego przejazdu z Białegostoku do Hajnówki oraz w odwrotnym kierunku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w chwili obecnej, ze względu na fakt, iż na kilkunastu odcinkach drogi wojewódzkiej nr 685 obowiązuje ruch wahadłowy, który w znaczny sposób wydłuża czas przejazdu, co negatywnie wpływa również na czas pracy kierowcy, nie ma możliwości wydłużenia trasy przejazdu, tak aby obejmowała miejscowość Nowosady.

W związku z powyższym, mając na uwadze potrzeby pasażerów, pragniemy zapewnić, iż w momencie gdy tyko pozwolą na to warunki drogowe dołożymy wszelkich starań, aby przywrócić mieszkańcom miejscowości Nowosady możliwość korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.

2019 09 16