W dniu 11 września w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dla Lasu Dla Ludzi - Leśnictwo XXl wieku w  odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej”

Konferencja została zorganizowana w Siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Białowieski Park Narodowy.

Konferencja stanowiła czwartą, podsumowującą część projektu „Dla Lasu Dla Ludzi - Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej”.

Na konferencji podsumowano wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu (m.in. prezentację wyników Testu o Lesie, przeprowadzonego we współpracy z Telewizją Polską i przedstawienie rekomendacji dla leśnictwa w zakresie działań edukacyjnych, planowanych do realizacji na kolejne lata) jak również przedstawiono działania podejmowane przez polskich leśników,

naukowców i przyrodników na rzecz ochrony żubra.

Celem szczegółowym konferencji „90 LAT RESTYTUCJI ŻUBRÓW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” było przekazanie rzetelnej wiedzy na temat odtwarzania tego sztandarowego dla ochrony polskiej przyrody gatunku oraz podkreślenie roli polskich leśników, zoologów, naukowców, lekarzy weterynarii i myśliwych w działaniach na rzecz żubrów. Podczas konferencji przedstawione powyżej kwestie zostały omówione również w kontekście odradzającego się po L23 latach z niewoli państwa Polskiego.

Rok 2019 to także rok innego jubileuszu - stulecia powrotu Puszczy Białowieskiej na mapy Rzeczpospolitej Polskiej.

Konferencja ukierunkowana była do specjalistów zajmujących się ochroną gatunkową żubrów z uwzględnieniem leśników, naukowców, pracowników parków narodowych, biologów, zootechników, ekologów, myśliwych, lekarzy weterynarii oraz przedstawicieli administracji państwowej (rządowej

i samorządowej), artystów, dziennikarzy, i miłośników przyrody.