Drukuj

Pierwszy kwartał 2019 roku to czas podsumowań działalności różnych instytucji, jak i Gminy Hajnówka. Na przełomie lutego i marca doszło do podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok na terenie Powiatu Hajnowskiego jak i Naszej Gminy. Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na spotkaniu Gminnego Zarządu OSP.

W 2018 roku gminne jednostki OSP uczestniczyły w licznych zdarzeniach nie tylko na terenie naszej gminy, ale też i poza nią. OSP Nowokornino wyjeżdżała do 23 pożarów oraz do 13 miejscowych zagrożeń. Strażacy z OSP Mochnate brali udział w 11 akcjach gaszenia pożaru oraz 8 miejscowych zagrożeniach, natomiast straż z OSP Orzeszkowo wyjeżdżała do 3-ch pożarów i 4 miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku Gmina Hajnówka uzyskała dla swoich jednostek OSP dotacje z różnych źródeł w wysokości:

56 705,78 zł.

Dotacje Komendanta Głównego PSP: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

Razem : 19 000 zł

 

Dotacje MSWiA

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

Razem: 4 800 zł

 

Dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

Kwoty stanowiły 99 % realizacji zadania, wkład własny wyniósł 1 %.

Razem: 27 345,78 zł

 

Podczas spotkań przedstawione zostały też:

 

Wójt Gminy Hajnówka