Pierwszy kwartał 2019 roku to czas podsumowań działalności różnych instytucji, jak i Gminy Hajnówka. Na przełomie lutego i marca doszło do podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok na terenie Powiatu Hajnowskiego jak i Naszej Gminy. Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na spotkaniu Gminnego Zarządu OSP.

W 2018 roku gminne jednostki OSP uczestniczyły w licznych zdarzeniach nie tylko na terenie naszej gminy, ale też i poza nią. OSP Nowokornino wyjeżdżała do 23 pożarów oraz do 13 miejscowych zagrożeń. Strażacy z OSP Mochnate brali udział w 11 akcjach gaszenia pożaru oraz 8 miejscowych zagrożeniach, natomiast straż z OSP Orzeszkowo wyjeżdżała do 3-ch pożarów i 4 miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku Gmina Hajnówka uzyskała dla swoich jednostek OSP dotacje z różnych źródeł w wysokości:

56 705,78 zł.

Dotacje Komendanta Głównego PSP: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

  • Mochnate 9 500 zł (modernizacja podjazdu do garażu)
  • Nowokornino 9 500 zł (wymiana bramy garażowej)

Razem : 19 000 zł

 

Dotacje MSWiA

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

  • Orzeszkowo 4 800 zł (zakupiono wciągarkę, nożyce do prętów, narzędzia wielofunkcyjne, 2 siekiery, widły - 2 szt., 2 węże tłoczne)

Razem: 4 800 zł

 

Dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

  • Orzeszkowo 7 988,31 zł (pilarka do drewna, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji, torba R1 z wyposażeniem)
  • Nowokornino 11 111,77 zł (zbijak do szyb, nóż do pasów, zestaw podpór i klinów, detektor napięcia, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa 2 szt.)
  • Mochnate 8 246,70 zł (automatyczny defibrylator AED, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera oraz detektor napięcia)

Kwoty stanowiły 99 % realizacji zadania, wkład własny wyniósł 1 %.

Razem: 27 345,78 zł

 

Podczas spotkań przedstawione zostały też:

  • Standardy wyposażenia jednostki OSP w KSRG
  • Zdarzenie w rozbiciu na poszczególne gminy Powiatu Hajnowskiego
  • Planu szkoleń na rok 2019
  • Standardy wyszkolenia jednostki OSP w KSRG

 

Wójt Gminy Hajnówka