Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 16 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 czerwca 2019 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz miejsc ogniskowych na terenie Gminy Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu / użyczenia.

Załączniki: