Drukuj

Zapytanie dot. wydatkowania środków na fundusz sołecki Związku Gmin wiejskich województwa Podlaskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 r. wraz z odpowiedzią w pliku PDF