Drukuj

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego.