Drukuj

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020