Gmina Hajnówka zachęca do składania ofert na realizację robót i dostawę wyposażenia dla zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową”. W zakresie robót znajdują się roboty z branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Planowane do wykonania są także instalacje do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii. Termin składania ofert upływa 12 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

 

Szczegóły wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia odnajdą Państwo pod linkiem:

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/przetargi/

Zapraszam do składania ofert,

 

Wójt Gminy Hajnówka  

Lucyna Smoktunowicz