Jesteś osobą zaangażowaną społecznie i masz pomysł na lokalne wydarzenie?

Chciałbyś wraz z przyjaciółmi zrobić coś dla swojego otoczenia, ale nie macie wystarczających środków?

Od 1 do 24 marca, młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach projektu Podlaskie Lokalnie realizowanego przez fundację Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej oraz fundację Okno na Wschód.

Celem projektu Podlaskie Lokalnie jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć wskazany powyżej cel, realizatorzy udzielą wybranym projektom dofinansowania w wysokości do 5000 zł na Inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności (np. turnieje sportowe, konkursy, szkolenia, wyjazdy edukacyjne itp.).

W planach są także kolejne konkursy. Jeszcze w tym roku odbędzie się jeden konkurs na rozwój instytucjonalny (nabór: 26.04.2019 – 19.05.2019), w ramach którego młode organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać dotację np. na zakup sprzętu, umeblowanie biura, szkolenie merytoryczne kadr czy sfinansowanie innych działań  potrzebnych do bieżących prac i realizacji celów statutowych oraz jeden konkurs na Inicjatywy Lokalne (nabór: 31.05.2019 – 23.06.2019).

 

Spotkanie informacyjnie dla mieszkańców powiatu hajnowskiego odbędzie się w

Urzędzie Miasta Hajnówka w dniu 8 marca o godzinie 13:00 (sala nr 12).

 

W roku 2018 w ramach projektu Podlaskie Lokalnie rozdano ponad 330 tysięcy złotych dla blisko 70 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa podlaskiego. W tegorocznej edycji planujemy rozdysponować środki na podobną kwotę.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.podlaskielokalnie.pl, tam również będzie można złożyć wniosek poprzez elektroniczny generator. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/podlaskielokalnie.

Patronem Honorowym projektu Podlaskie Lokalnie jest Wojewoda Podlaski. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Regulamin Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Podlaskie Lokalnie"

 

plakat RGB

 

Województwo podlaskie to region o statystycznie niskim stopniu zaangażowania obywateli w ramach szeroko rozumianego trzeciego sektora, czyli sektora organizacji pozarządowych. Pomimo tego, obserwuje się szereg spontanicznych inicjatyw – niezwykle cennych i wartych swojej uwagi, które poprzez swoją oddolność znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. Pozwalają one obywatelom poczuć na własnej skórze realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Niestety wiele z tych inicjatyw trafia na niemożliwy do przebicia mur związany przede wszystkim z trudnością w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

„Podlaskie Lokalnie” to program, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Jest odpowiedzią na trudność uzyskania funduszy do realizacji małych Inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Operatorzy w ramach projektu zorganizują do końca 2019 roku pięć konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych
  2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł. Łączna pula dofinansowania na lata 2018-2019 to 650 tysięcy złotych.

Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem www.podlaskielokalnie.pl, tam również będzie można złożyć wniosek poprzez elektroniczny generator. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu projektu na Facebooku: www.facebook.com/podlaskielokalnie/.

Patronem Honorowym projektu Podlaskie Lokalnie jest Wojewoda Podlaski. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Drodzy Przedsiębiorcy. Gorąco zachęcam do zapoznania się z aktualnymi możliwościami pozyskania dotacji oraz skorzystania z pomocy instrumentów finansowych w ramach Programów Operacyjnych wdrażających środki europejskie.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że od 19 marca do 25 kwietnia 2018 r.  dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy niż 18,12%.  Warunkiem udzielenia wsparcia  są przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju lub inne programy opracowane lokalnie,  zapewniające zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i efektywność zatrudnienia w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  to  34 000 000,00 zł.

Na tych obszarach wspierana będzie każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej lub rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych.

Państwa gmina leży w obszarze Natura 2000, jest to warunek preferowany i punktowany przy ocenie wniosków składanych w tym naborze. Przedsiębiorcy z państwa gminy mają większe szanse na otrzymanie dotacji w ramach tego działania. W przypadku kiedy ktoś z przedsiębiorców gminy będzie zainteresowany, prosimy o kontakt z nami. Służymy pomocą w bezpłatnym doradztwie.

Maksymalny poziom dofinansowania:

·         dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

·         dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

·         30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

·         40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi Doradcami lub odwiedzając stronę konkursu:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jest-siecia-natura-2000-1.html#_st1c2q

Pozdrawiam,

Weronika Mazurek
tel. 517575585

http://ascendconsulting.pl/