Mapa sołectwa

Sieć osadniczą w gminie tworzy 38 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład 25 sołectw.

Solectwa Gminy Hajnówka - mapa poglądowa

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 38 miejscowości w 25 sołectwach.