Drukuj
Recykling

 

Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Hajnówka za 2015 rok, wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) do pobrania w pliku PDF