Wybierz kontakt:
Kontakty do sołtysów
Sołtysi
Dodatkowe informacje:

Dane sołtysów z gminy Hajnówka (kadencja 2014-2018)

L.p.

Wieś sołecka

Nazwisko i imię

1.

Bielszczyzna Janiuk Łukasz
2. Borek Maciuka Ewa
3. Borysówka Jakoniuk Jan
4. Chytra Bazyli Gierman

5.

Czyżyki

Niczyporuk Władysław

6.

Dubicze Osoczne

Golonko Barbara

7.

Dubiny

Walenty Kondraciuk

8.

Kotówka

Siegień Paulina

9.

Lipiny

Katarzyna Jakubowska

10.

Łozice

Patejuk Roman

11.

Mochnate

Golonko Michał

12.

Nowoberezowo

Maria Chrościelewska

13.

Nowokornino

Alina Woroniecka

14.

Nowosady

Stanisław Sokołowski

15.

Orzeszkowo

Owerczuk Agnieszka

16.

Pasieczniki Duże

Kraśko Jan

17.

Postołowo

Daniluk Agnieszka

18.

Progale

Mirosław Borowik

19.

Puciska

Michalczuk Jarosław

20.

Rzepiska

Sajewicz Jan

21.

Stare Berezowo

Charytoniuk Nadzieja

22.

Topiło

Sawczuk Nina

23.

Trywieża

Sołowianiuk Konstanty

24.

Wasilkowo

Niczyporuk-Szyło Jan

25.

Wygoda

Sławomir Zieniuk