Serdecznie zapraszamy Panie na samobadanie piersi, które odbędzie się 10 grudnia we wtorek o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Chytrej.

Szkolenie poprowadzi Pani z Białegostoku

 

Organizatorki"  KGW Lisiczki z Chytrej

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Wójt Gminy Hajnówka , Fundacja ONI - TO MY oraz Borysówka - Wieś Drewniana zapraszają na Wspólne Kiszenie Kapusty - 26.10.2019r. godz. 17:00 Świetlica Wiejska w Borysówce.

Fundacja "Aby Żyć" we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku zapraszają na spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego "Zdrowie Człowiek Profilaktyka"  pt. "Profilaktyka chorób zakaźnych - proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy"

http://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.