Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie Państwa i pracowników urzędu.
 
 
          W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa   SARS-Cov-2  od 17 marca 2020r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce.
 
Niniejszy komunikat oznacza całkowity zakaz poruszania się klientów na terenie urzędu za wyjątkiem wyznaczonej strefy w tymże urzędzie.
 
W wyznaczonej strefie należy bezwzględnie stosować się  do obowiązujących zaleceń sanitarnych,  Starosty i innych służb w zakresie zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich w okresie pandemii.
W przypadku rejestracji    p r o s z ę    Państwa o rozważenie  możliwości przesunięcia terminu na okres późniejszy lub umawiać na dany dzień  i godzinę.  Rejestracja co  0,5  godz. 1 klient  w strefie.
W pozostałych przypadkach przed każdą osobistą wizytą w wydzielonej strefie proszę o kontakt telefoniczny.
 
Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy PUP w Hajnówce,  z którymi można się kontaktować: elektronicznie (e-mail, ePUAP), telefonicznie, faxem oraz listownie.
 
O wszelkich działaniach będziecie Państwo informowani  za pośrednictwem strony internetowej https://hajnowka.praca.gov.pl
 
Proszę  o  przestrzeganie  zaleceń  i  wyrozumiałość.
 
 
Hajnówka, 2020.03.17
                                                               
                                                                 Z poważaniem
                                                                                                              Dyrektor
                                                                                              Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                           w Hajnówce
 
                                                                                                     Marek Roszczenko