Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zgodnie z par. 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody dla terenu gminy Hajnówka za 2018r.

 

ocenaza2018 1

ocenaza2018 2