Ilustracja do artykułu

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Hajnówce INFORMUJE, ŻE:
- od 01.08.2015 r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016
- od 01.09.2015 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.