Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19) - III runda konkursowa.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące konkursu, w ramach którego można ubiegać się o dotację unijną na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego bądź zatrudnienie dziennego opiekuna. Dopuszczalne jest utworzenie nowej placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 bądź stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w istniejącej placówce.

Spotkanie odbędzie się 10 września 2019 roku o GODZINIE 9.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

List Posła Rzeczpospolitej Polskiej Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego na inaugurację roku szkolnego 2019/2020.

Dubiny, dn. 28.08.2019r.

SP.081.1.8.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie materiałów promocyjnych – plakatu informacyjnego, tabliczek i nalepek do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Dubiny, dn. 27.08.2019r.

SP.081.7.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę komputera przenośnego- typu laptop i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Dubiny, dnia. 02. 09. 2019r.

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami na plac zabaw do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Szkoła Podstawowa w Dubinach

    Ul. Główna 1b

   17-200 Hajnówka

   woj. podlaskie

  1. Nazwa zamówienia:

    Zapytanie ofertowe na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia

    „Kolorowe place zabaw”

     Szymon Sutkowski

    Ul. Grunwaldzka 2blok. 10

     88-300 Zambrów

  1. Uzasadnienie wyboru:

    Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach zaoferował korzystne kryteria realizacji zamówienia.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach

Alina Ginszt

 

************************************************************************************

 

Dubiny, dn. 27.08.2019r.

SP.081.1.6.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i montaż lokomotywy wraz z wagonikami na plac zabaw do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).