Dzień Języka Ojczystgo

Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą.

Zdjęcie szkoły

Szkoła dysponuje:
- pracownią komputerową
- salą gimnastyczną
- świetlicą i stołówką szkolną

Zdjęcie szkoły

Jako szkoła publiczna istniała do 31.08.2011 r. Z tym dniem miała być zamknięta ale dzięki poświęceniu i staraniom rodziców ocalała. Przez dwa lata jako szkoła niepubliczna była prowadzona przez Fundację "Kaja". Od 01.09.2013 roku organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży.