27 listopada 2019 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie wraz z nauczycielami udali się do Hajnówki by przekazać zebrane artykuły wszystkim potrzebującym ludziom i zwierzętom w schronisku. Ten dzień był zwieńczeniem kilkutygodniowej akcji.

W ramach wolontariatu Szkolne Koło PCK uczestniczyło w kilku akcjach charytatywnych zbierając produkty żywnościowe, środki czystości, książki, maskotki, poduszki, koce i inne artykuły. W akcjach oprócz uczniów brali udział rodzice i pracownicy szkoły. Zebrane rzeczy trafiły do: schroniska „Ciapek”, Domu Miłosierdzia „Samarytanin” i Hajnowskiego Domu Kultury, który wspierał akcję „Dzielni i Waleczni”. „Dzielni i Waleczni” to inicjatywa, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK- Barbara Koźluk

 

 

 

W dniu 30 października 2019r. uczniowie SP w Nowokorninie uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili:

  • Park i sale Pałacu Branickich,
  • Muzeum Medycyny,
  • Muzeum Farmacji.

Następnie w ramach podnoszenia kondycji fizycznej, wszyscy wspaniale bawili się pod nadzorem instruktorów zajęć ruchowych w Strefie Wysokich Lotów.

Pobyt  w Białymstoku zakończył się posiłkiem w KFC.

                                                                                              Organizator: Ewa Leończuk

We czwartek 28 listopada 2019 pracownicy Gminnego Centrum Kultury wyruszyli z wizytą do pobliskiej Szkoły Podstawowej w Dubinach na spotkanie z najmłodszymi jej uczniami. Wizyta została zorganizowana w związku z listopadowym świętem, jakim jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, obchodzony oficjalnie 25 listopada. Z tej okazji pracownicy Centrum przygotowali blok edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci, w ramach którego dzieciaki mogły zapoznać się z historią ww. święta oraz uczestniczyć w różnych zabawach oraz konkurencjach logiczno-ruchowych.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że niebawem rozpoczyna się rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS.

Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Promujemy zaangażowanie społeczne, dodajemy odwagi, tworzymy przestrzeń do rozwoju w szkole i poza szkołą.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.