Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) i § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

 

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/14507.html

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

 

     30-go marca, w piękną i słoneczną sobotę, odbył się konkurs recytatorski pt.:"Las uczy nas". Został on zorganizowany przez dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białowieży- Krystynę Dackiewicz, a honorowym patronem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku. Wiele instytucji spotkało się w samym sercu Białowieskiego Parku Narodowego już po raz ósmy. Nasza skromna reprezentacja złożona z trzech uczennic: Joanny Wasiluk, Magdaleny Jakimiuk i Agaty Kiersnowskiej, występowała w tym przeglądzie po raz pierwszy. 

      W konkursie brało udział ponad 30 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Grupa druga: 10-14 lat, w której występowały nasze dziewczęta była najliczniejsza, a poziom recytujących bardzo wysoki. Nasza uczennica - Agata Kiersnowska podeszła do tematu bardzo ambitnie i sama napisała wiersz na potrzeby tegoż wydarzenia - dzięki niemu otrzymała wyróżnienie. 

      W trakcie przerwy zaproszono wszystkich uczestników na obiad, a jedna z mieszkanek domu - Ania, oprowadziła nas po całym domu i opowiedziała o zasadach panujących w nim. 

      Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Jesteśmy dumni z uczennic i dziękujemy, że poświęciły swój wolny dzień na wyjazd do Białowieży i zaprezentowały swoje umiejętności. Gratulujemy serdecznie!

 

Kamila Plewa

 

 

W listopadzie odbył się ogólnopolski plebiscyt, zorganizowany przez gazetę Kurier Poranny,  który nosił tytuł "Nauczyciel na Medal".  Jego głównym celem było wyłonienie najbardziej aktywnych, efektywnych i kreatywnych nauczycieli w Polsce, którzy cieszą się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku. Przewidziane były również bardzo interesujące nagrody: Vouchery  na naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, czy też pobyt w SPA.

 

Z naszej placówki zostało zgłoszonych trzech nauczycieli. Były nimi Kamila Plewa, Elżbieta Trochimiuk oraz Monika Kondratiuk.  Miały one przypisane kody, dzięki którym można było oddawać głosy. Walka o podium była zacięta, w dużej mierze decydował też czas. Jedna z naszych nauczycielek uplasowała się na miejscu czwartym. Niestety liczba punktów nie pozwoliła jej przejść do następnego etapu.

 

W kategorii: Publiczna Szkoła Roku została również zgłoszona nasza placówka. Dzięki głosom poparcia zajęła ona I miejsca w powiecie hajnowskim.  W etapie finałowym o zasięgu wojewódzkim uplasowała się na miejscu VI.  

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddawali głosy zarówno na naszych nauczycieli jak i na szkołę. 

 

medalnnm

W dniu 25.03.2019r nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego " Tu wszędzie jest moja ojczyzna" zorganizowanego przez Panią Taisę Kerschbaum- nauczycielkę języka polskiego.  Zwieńczał on obchody 100- lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Brały w nim udział szkoły, które leżą na terenie Gminy Hajnówka. 

 

Efekty pracy uczniów oceniali m.in. Alla Gryc- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, a także Michał Androsiuk - artysta piszący zarówno w języku polskim jak i białoruskim. Po inauguracji nastąpił poczęstunek, podczas którego pani Alla Gryc przeczytała naszym laureatom kilka wierszy z tomiku hajnowianina- Edwarda Lipińskiego.

 

Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów, którzy zajęli następujące miejsca:

Agata Kiersnowska - II miejsce w kategorii uczniów klas IV- VI

Karol Jakubowski - wyróżnienie w kategorii uczniów klas VII-VIII

Kacper Karczewski - jedyny uczeń gimnazjum (przyjęty do kategorii uczniów klas VII - VIII) - III miejsce

Joanna Wasiluk - I miejsce w kategorii uczniów klas VII- VIII

 

A oto zwycięski wiersz Joasi:

Inne Czasy

Nasza flaga biało- czerwona

biała jak orła ramiona

czerwona jak nasza krew 

przelana po życia kres.

Do boju zawsze gotowi

nie poddając się wrogowi.

Gdy wydaliśmy ostatnie tchnienie

wiedzieliśmy, że spełniliśmy przeznaczenie.

Dziś jesteśmy wolnym narodem,

a język polski jest naszym dowodem.

Od morza aż po góry

mieszkają nasze córy.

Lecz, gdy przyjdą ciężkie czasy

czy zjednoczymy się my - Polacy?

Gdy uda nam się połączyć 

I jak przed laty razem walczyć?

 

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i cieszę się, że każdy z nich został wyróżniony.

Kamila Plewa

 

 

25 marca w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Tu  wszędzie jest moja Ojczyzna"  zorganizowanego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Dubinach, w Nowokorninie i Orzeszkowie. Jury w osobach Pani A.Gryc - dyrektora MBP w Hajnówce i Pana M.Androsiuka - pisarza, publicysty i dziennikarza  uznało, że najciekawszy wiersz napisała Antonina Worończuk z SP Orzeszkowo i Joanna Wasiluk z Dubin.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez  dyrektora  szkoły w Orzeszkowie Panią E.Gierasimiuk i Panią Wójt Gminy Hajnówka  L.Smoktunowicz. Zbiory poezji  E.Lipińskiego sprezentowała Pani A.Gryc.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.