W miniony piątek, 4 maja 2018r, świętowaliśmy niezwykle ważne dla naszego kraju wydarzenie  -  227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety Borowej przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja to temat dość trudny, zwłaszcza dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, dlatego zaproponowaliśmy scenariusz, który w przystępnej formie przedstawił wagę i znaczenie tego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie młodzi aktorzy - uczniowie z klas VI – VII  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. W wierszach i piosenkach przypomnieli historię uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji.

Spotkanie było wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Piękna recytacja wierszy o Ojczyźnie i dźwięki patriotycznych piosenek skłoniły nas do refleksji nad ważnymi sprawami dla każdego Polaka: czym jest Ojczyzna i co oznacza wolność.

 

 

W dniu 18 kwietnia o godz. 10.00 w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbyła się VI Edycja Przeglądu Recytatorskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. W tym roku temat przeglądu brzmiał „Kocham, lubię, szanuję swój kraj" i był realizowany  w celu uczczenia obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Punkt Przedszkolny  „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej reprezentowało w tym dniu troje wychowanków: Hanna Ostapczuk (6 lat), Igor Stolarewski (6 lat) oraz Iwo Stolarewski (5 lat). Celem przeglądu  było przede wszystkim  rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich, a także rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli współzawodnictwa oraz zasad szlachetnej rywalizacji.

Na tle pięknej dekoracji utrzymanej w barwach narodowych mali recytatorzy prezentowali wiersze polskich autorów o tematyce patriotycznej. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje i ogromne podekscytowanie. Przybyli goście, gospodarze oraz rówieśnicy starali się wspierać małych artystów swoją obecnością. Wszyscy uczestnicy konkursu za piękną recytację i udział  w przeglądzie otrzymali gromkie brawa, pamiątkowe dyplomy i nagrody.  

 

W dniu 24.04.2018r w Hajnowskim Domu Kultury  odbyły eliminacje powiatowe do XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Impreza ma na celu rozbudzenie muzycznych zamiłowań dzieci w połączeniu z rodzinnym śpiewaniem i graniem. Adresowany jest do małych piosenkarzy z całego województwa podlaskiego. Utwory  można wykonać solo lub w rodzinnym gronie. I właśnie taką  muzykalną, a przede wszystkim odważną i chętną do wspólnego  występu rodzinę państwa Stolarewskich mieliśmy przyjemność poprosić o reprezentowanie Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach. Pięcioosobowa rodzina: Pani Ewa, Pan Marcin, Igor, Iwo i Aleksandra jako jedyna rodzina w eliminacjach powiatowych podjęli to wyzwanie. Rodzina zaprezentowała  piosenkę „Moja wesoła rodzina” z akompaniamentem gitarowym w wykonaniu taty. Występ  został nagrodzony wyróżnieniem.

Konkurs mama tata i ja

 W dniu 25.04.2018r w Hajnowskim Domu Kultury  grupa  „Żabki” z Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach  po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji w organizowanym przez Przedszkole nr 2  w Hajnówce  IV Festiwalu Tańca pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka . Tegorocznym  celem imprezy było  rozpowszechnianie piękna i tradycji polskich tańców ludowych wśród najmłodszych.  Grupa 6-latków przygotowana przez Panią Dorotę Kiersnowską  zaprezentowała taniec „Polonez” do utworu  Michała Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Wysiłek dzieci włożony w  przygotowanie, piękne stroje oraz wykonanie zostały docenione przez jury oraz publiczność. Grupa „Żabki” zajęła III miejsce i stanęła na podium.  Dzieciaczki zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz dyplomami i niespodziankami.

Małym artystom serdecznie dziękujemy  za udany występ i życzymy sukcesów, organizatorom za radość i zadowolenie przedszkolaków oraz niezapomniane wrażenia artystyczne.

 

Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów!

 

Z wielką radością ogłaszamy

XVII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU


Programem zarządza:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, Fundacja BGŻ BNP Paribas

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły - pobierz plik