30 maja 2019 roku odbył się Dzień Języków w naszej szkole, którymi organizatorkami były pani Monika Kondratiuk i pani Jolanta Grygoruk. W organizacje tego dnia byli również włączeni uczniowie klasy 7.

Pod opieką pana Jerzego Kulika i pani Jolanty Grygoruk, dnia 28 maja odbyła się wycieczka rowerowa do Dubicz Cerkiewnych. W wyjeździe uczestniczyły klasy 7-8.

Na początku zapowiadała się nie najlepsza pogoda, bo padał deszcz, jednak wkrótce się rozpogodziło i szczęśliwie dojechaliśmy na Bachmaty.

W dniu 05.06.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie miały okazję wziąć udział w zajęciach otwartych pod hasłem: "Uczymy się udzielać pierwszej pomocy". Na początku poznały teoretyczne zagadnienia dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie nauczyły się jak rozpoznawać stan przytomności oraz algorytmy postępowania ratowniczego na wypadek: urazów, braku przytomności, a także zatrzymania akcji serca.

Orzeszkowo może pochwalić się nową siłownią plenerową oddaną uroczyście do użytku mieszkańców 9 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego.

Mieszkańcy Orzeszkowa wzięli sprawy w swoje ręce i z powodzeniem zawalczyli o grant w ramach prowadzonego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. Pomysł społeczności sołectwa Orzeszkowo, skupionej wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej spotkał się ze zrozumieniem komisji konkursowej oraz Wójt Gminy Hajnówka – Lucyny Smoktunowicz.

W dniu 21 maja 2019 roku uczniowie jak też Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nowokorninie  uczestniczyli w uroczystościach ku czci św. ap. i  ew. Jana Teologa.

Szczególnie uroczyście pamięć tego świętego czczona jest w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie - znajduje się tam cerkiew (jedna z dwóch - tzw. „drewniana”) poświęcona świętemu apostołowi.

Dzieci z naszej szkoły kwiatami i uroczystą procesją powitały Jego Ekscelencję Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego, który w asyście duchownych i licznie zgromadzonych wiernych parafii, jak i przybyłych gości sprawował w tym dniu  Boską Liturgię.

Kazanie po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił ks. Piotr Kamieński - proboszcz parafii w Kuraszewie.

Nabożeństwo zakończyła procesja wokół cerkwi, po której do zebranych zwrócił się ze słowem abp Grzegorz, pozdrawiając wiernych i duchowieństwo z okazji święta oraz życząc, aby po modlitwach orędownika niebiańskiego św. Ap. Jana Teologa, Miłościwy Bóg zachował wszystkich w dobrym zdrowiu i darował nieustającą miłość do bliźniego.

https://www.facebook.com/pg/Parafia.Nowoberezowo/photos/?tab=album&album_id=2059844797458306