30-go marca, w piękną i słoneczną sobotę, odbył się konkurs recytatorski pt.:"Las uczy nas". Został on zorganizowany przez dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białowieży- Krystynę Dackiewicz, a honorowym patronem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku. Wiele instytucji spotkało się w samym sercu Białowieskiego Parku Narodowego już po raz ósmy. Nasza skromna reprezentacja złożona z trzech uczennic: Joanny Wasiluk, Magdaleny Jakimiuk i Agaty Kiersnowskiej, występowała w tym przeglądzie po raz pierwszy. 

      W konkursie brało udział ponad 30 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Grupa druga: 10-14 lat, w której występowały nasze dziewczęta była najliczniejsza, a poziom recytujących bardzo wysoki. Nasza uczennica - Agata Kiersnowska podeszła do tematu bardzo ambitnie i sama napisała wiersz na potrzeby tegoż wydarzenia - dzięki niemu otrzymała wyróżnienie. 

      W trakcie przerwy zaproszono wszystkich uczestników na obiad, a jedna z mieszkanek domu - Ania, oprowadziła nas po całym domu i opowiedziała o zasadach panujących w nim. 

      Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Jesteśmy dumni z uczennic i dziękujemy, że poświęciły swój wolny dzień na wyjazd do Białowieży i zaprezentowały swoje umiejętności. Gratulujemy serdecznie!

 

Kamila Plewa

W listopadzie odbył się ogólnopolski plebiscyt, zorganizowany przez gazetę Kurier Poranny,  który nosił tytuł "Nauczyciel na Medal".  Jego głównym celem było wyłonienie najbardziej aktywnych, efektywnych i kreatywnych nauczycieli w Polsce, którzy cieszą się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku. Przewidziane były również bardzo interesujące nagrody: Vouchery  na naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, czy też pobyt w SPA.

 

Z naszej placówki zostało zgłoszonych trzech nauczycieli. Były nimi Kamila Plewa, Elżbieta Trochimiuk oraz Monika Kondratiuk.  Miały one przypisane kody, dzięki którym można było oddawać głosy. Walka o podium była zacięta, w dużej mierze decydował też czas. Jedna z naszych nauczycielek uplasowała się na miejscu czwartym. Niestety liczba punktów nie pozwoliła jej przejść do następnego etapu.

 

W kategorii: Publiczna Szkoła Roku została również zgłoszona nasza placówka. Dzięki głosom poparcia zajęła ona I miejsca w powiecie hajnowskim.  W etapie finałowym o zasięgu wojewódzkim uplasowała się na miejscu VI.  

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddawali głosy zarówno na naszych nauczycieli jak i na szkołę. 

W dniu 25.03.2019r nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego " Tu wszędzie jest moja ojczyzna" zorganizowanego przez Panią Taisę Kerschbaum- nauczycielkę języka polskiego.  Zwieńczał on obchody 100- lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Brały w nim udział szkoły, które leżą na terenie Gminy Hajnówka. 

 

Efekty pracy uczniów oceniali m.in. Alla Gryc- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, a także Michał Androsiuk - artysta piszący zarówno w języku polskim jak i białoruskim. Po inauguracji nastąpił poczęstunek, podczas którego pani Alla Gryc przeczytała naszym laureatom kilka wierszy z tomiku hajnowianina- Edwarda Lipińskiego.

25 marca w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Tu  wszędzie jest moja Ojczyzna"  zorganizowanego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Dubinach, w Nowokorninie i Orzeszkowie. Jury w osobach Pani A.Gryc - dyrektora MBP w Hajnówce i Pana M.Androsiuka - pisarza, publicysty i dziennikarza  uznało, że najciekawszy wiersz napisała Antonina Worończuk z SP Orzeszkowo i Joanna Wasiluk z Dubin.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez  dyrektora  szkoły w Orzeszkowie Panią E.Gierasimiuk i Panią Wójt Gminy Hajnówka  L.Smoktunowicz. Zbiory poezji  E.Lipińskiego sprezentowała Pani A.Gryc.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach, Nauczyciele i cała społeczność szkolna wyraża słowa uznania i podziękowania na ręce Rady Rodziców, która nie szczędząc swego czasu aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

  To dzięki Wam Drodzy Rodzice, że uiszczacie  na konto Rady wpłaty oraz sukcesywnie pozyskujecie sponsorów nasza placówka może dodatkowo wzbogacić się  i unowocześnić swe wyposażenie. W ostatnich trzech latach  mogły się o tym przekonać dzieci z przedszkola, w którym pojawił się piękny, kolorowy dywan, rolety w oknach dachowych, projektor.  Salę lekcyjną klasy III doposażono w dwa nowe regały, a na szkolnej auli zawisł nowy telewizor, który w połączeniu z X-boksem uatrakcyjnia dzieciom zajęcia świetlicowe.

  Dzięki wielu inicjatywom, których jesteście Państwo pomysłodawcami podjęliśmy wiele wspólnych działań. Przykładem tego była wiosna 2018r.  kiedy to zorganizowano Akcję ukwiecania szkoły, zakupiono maszynę do waty cukrowej, którą wykorzystujemy przy szkolnych imprezach plenerowych jak i okolicznościowych, np.: Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dni otwarte, itp.

  Słowa uznania dorosłych pracowników są niczym w porównaniu z radością w oczach dzieci.                          

 

I za to dziękujemy Wam serdecznie!