W piątek, 21 grudnia 2018 r., dzieci z SP w Nowokorninie zakończyły akcję charytatywną, której celem było przygotowanie paczek ze słodyczami dla 17 dzieci z Domu Dziecka w Białowieży.

Akcja zorganizowana przez SK PCK, była darem serca całej naszej społeczności szkolnej, przede wszystkim uczniów, ale też nauczycieli i pracowników obsługi.       

 Szkoła Podstawowa w Dubinach znalazła się w gronie 50 szkół z 5 województw, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,  rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.
I etap projektu realizowany był w naszej szkole podczas pierwszego tygodnia  ferii zimowych w dniach 21-25 stycznia 2019 roku.

     Projekt ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – uczniowie brali udział w grach i zabawach ekonomicznych np. „Fabryka książek”, „Rynek jabłek”, „Barter”, „Ulepszanie świata”. Młodzież zdobywała wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznawała podstawowe pojęcia ekonomiczne. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie pana Mirosława Kojło oraz studenta ekonomii pana Macieja Cichockiego.

      W czwartek 24 stycznia uczestnicy projektu odbyli wycieczkę do Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku. Przedstawicielka banku pani Ida Stefanowicz bardzo interesująco przedstawiła prezentację na temat działalności NBP. Przybliżyła podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości, roli banku centralnego oraz banków komercyjnych. Z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych omówiła  historię pieniądza. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć banknoty, które wykorzystywane są obecnie jako środki płatnicze oraz te, które wyszły już z obiegu. Duże zainteresowanie wśród  młodzieży wzbudził obieg banknotów i monet w Polsce (między innymi: zasady wymiany zużytych i uszkodzonych znaków pieniężnych oraz wykrywanie i  zatrzymywanie fałszywych pieniędzy)

       W piątek 25 stycznia uczniowie odwiedzili  lokalną firmę Arino House – działającą od wielu lat na rynku meblarskim. Podczas wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym wyrobu mebli na zamówienie.

      Uczestnicy projektu ”Ferie z ekonomią” atrakcyjnie spędzili ferie zimowe, a pozyskana wiedza oraz umiejętności ekonomiczne na pewno przyczynią się do podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej. Należy podkreślić, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością

      Uczniowie będą kontynuować swoją przygodę z ekonomią w II półroczu roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywać pracę projektową – model biznesowy własnej firmy.

  

     29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży.

    Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej. 

     Konkurs, objęty jest Honorowymi Patronatami instytucji: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz parków: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

   W tegorocznej edycji Konkursu, w której uczestniczyło 686 uczniów z podlaskich szkół podstawowych i gimnazjów wzięli również udział uczniowie z naszej szkoły. Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło 52 uczniów podlaskich szkół.

Kacper Karczewski z klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Dubinach otrzymał w w/w konkursie tytuł finalisty.

 

Opiekun konkursu: Halina Ciwun

 

 

Miesiąc styczeń, to niewątpliwie radosny czas dla dzieci. W tym roku okres okołoświąteczny miał iście bajkową oprawę ze względu na obfite opady śniegu i mróz.