19 października dzieci uczęszczające do klasy I i oddziału przedszkolnego bawiły się w „Krainie Ziemniaka”. Na wstępie była „Bajka o ziemniaku” oraz rozmowa na temat ulubionych ziemniaczanych potraw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy sportowe. Dzieci wykonały też piękne kompozycję z ziemniaczanych pieczątek. Następnie odbyły się „wykopki w piaskownicy”. Nagrodą była wspólna degustacja frytek.

 

Dnia 30 października odbyło się ślubowanie I klasy. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów klasy pierwszej. Prowadzącymi uroczystość były uczennice klasy VII – Natalia Lewczuk i Olga Sidoruk. Bartek, Eliasz i Piotr recytowali wiersze, śpiewali piosenki, odgadywali zagadki matematyczne, a nawet pokazywali jak wykonują przysiady. Na koniec złożyli uroczyste ślubowanie. Gościnnie na uroczystości wystąpiły też przedszkolaki, uczennice klasy V, a kilka słów od starszych uczniów powiedział Igor Zarzecki. Uczniowie I klasy otrzymali też drobne upominki.

 

30 października odbyła się także wycieczka do Sali Edukacyjnej „Ognik” przy Straży Pożarnej w Hajnówce. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy I, VII i dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się z obowiązkami strażaków oraz zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.